KANCELARIA OBSŁUGI
RYNKU NIERUCHOMOŚCI

 

O Kancelarii

Kancelaria Obsługi Rynku Nieruchomości 

zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie obrotu nieruchomościami.

 

Dysponujemy doświadczoną  kadrą w zakresie obrotu nieruchomościami, pośrednictwa, doradztwa, realizacji i finansowania inwestycji.

 

Ponadto współpracujemy z Kancelarią Radcy Prawnego wyspecjalizowaną w obsłudze rynku nieruchomości.

 

W związku z powyższym jesteśmy w stanie przeprowadzić dla Naszych Klientów 
i zabezpieczyć  każdą transakcję 
i przedsięwzięcie na rynku nieruchomości, także te wymagające wiedzy specjalistycznej, doświadczenia 
i zaangażowania.

 

Przedstawiamy najbardziej typowe rodzaje usług na rynku nieruchomości, jakie świadczy nasza Kancelaria Rynku Nieruchomości 
w ścisłej współpracy z Kancelarią.

 

Przeprowadzamy transakcje kupna-sprzedaży dla klientów, którzy sami znaleźli sobie nieruchomość a obawiają się lub nie wiedzą jak taką transakcję przeprowadzić pod względem formalno-prawnym łącznie z kontrolą otrzymania zapłaty za transakcję, przy zapewnieniu całkowitej gwarancji prawidłowej jej realizacji.

 

Doradzamy w zakresie inwestowania 
w nieruchomości z uwzględnieniem lokalizacji związanej z przydatnością oraz opłacalnością inwestycji.

 

Kompleksowo organizujemy 
i przeprowadzamy wszelkie transakcje mające za przedmiot nieruchomości (sprzedaż, kupno, darowizna, najem, dzierżawa, użyczenie, wniesienie tytułem aportu, umowy przedwstępne, służebności, użytkowanie, hipoteki) od doradztwa i wyboru właściwej formy prawnej, aż po jej sfinalizowanie zawarciem stosownej umowy.

 

A ponadto:

- przygotowywanie wszelkich umów dotyczących nieruchomości;

- regulowanie stanów prawnych nieruchomości;

- nieruchomości na ziemiach zachodnich - dochodzenie roszczeń;

- zasiedzenia, postępowania spadkowe, darowizny;

- przygotowywanie transakcji nabycia nieruchomości przez inwestora zastępczego łącznie z organizacją źródeł jej finansowania;

- doradztwo w sprawach podatków 
od nieruchomości, od spadków i darowizn;

- kaucje mieszkaniowe;

- przeprowadzanietransakcji kupna-sprzedaży na zlecenie;

- określenie ceny rynkowej nieruchomości;

- pomagamy także w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup, budowę, remont nieruchomości, negocjując z bankiem najlepsze warunki dla klienta

 


kompleksowa
obsługa transakcji

kancelaria obslugi rynku nieruchomosci

rzetelność doświadczenie
profesjonalizm

www.komercyjne.silesia.pl