KANCELARIA OBSŁUGI
RYNKU NIERUCHOMOŚCI

 

Nieruchomości

Przeprowadzanie i obsługa transakcji dotyczących nieruchomości

Kompleksowo organizujemy
i przeprowadzamy wszelkie transakcje mające za przedmiot nieruchomości (sprzedaż, kupno, darowizna, najem, dzierżawa, użyczenie, wniesienie tytułem aportu, umowy przedwstępne, służebności, użytkowanie, hipoteki) od doradztwa i wyboru właściwej formy prawnej, aż po jej sfinalizowanie zawarciem stosownej umowy.

 

Przygotowywanie wszelkich umów dotyczących nieruchomości

W ścisłej współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa (lub zaopiniować) każdą umowę wiążącą się bezpośrednio lub pośrednio
z rynkiem nieruchomości, tak aby możliwie najlepiej zabezpieczyć Państwa interesy.

 

Ustalanie stanów prawnych nieruchomości

Ustalamy stany prawne nieruchomości, doradzamy jakie kroki należy podjąć aby stan prawny nieruchomości uregulować.

 

Regulowanie stanów prawnych nieruchomości

Regulujemy również w ścisłej współpracy
z Kancelarią Radcy Prawnego stany prawne nieruchomości. Poszukujemy spadkobierców, prowadzimy postępowania spadkowe, zasiedzeniowe, działowe. Jesteśmy
w stanie każdą nieruchomość, nawet o najbardziej nieaktualnym stanie prawnym przygotować do sprzedaży czy innej transakcji.

kompleksowa
obsługa transakcji

kancelaria obslugi rynku nieruchomosci

rzetelność doświadczenie
profesjonalizm

www.komercyjne.silesia.pl